Systemické konstelace

Konstelace jsou pro mě kontakt s duší. Obraz toho, co mysl málokdy jen tuší. Pohyb, Uznání, Všechno chce být viděno a slyšeno. Řád a Láska nemůže být jeden bez druhého.

 

Zamyšlení nad Konstelacemi

O co se v konstelacích opírám? Řeknu to – je to o mé pocity a tělo, to povím já Vám. Tady a Teď – co se ve mně teď děje, k tomu pak ten další krok ve vztahu k druhém spěje. Konstelace je pro mě metoda zázraku. Už jsem díky ní ze své hlavy, duše, těla odhodila hodně vaků. A tak na to dělání už se tak těším. V konstelacích tj. na tom správném místě a ve správném čase pak všechno zvládnu.

 

Časté Otázky o Konstelacích

„Konstelace – co to vlastně je?“ Tato otázka mě teď často provází. O konstelacích se těžko mluví a je zvláštní to popisovat, každá konstelace je totiž jedinečná. Pokud vnímáš ve svém životě nějaký zádrhel, zaseknutí ve vztazích, ať už rodinných, pracovních, osobních nebo si s něčím už dlouho nevíš rady, zkus si na to nechat postavit konstelaci.

 

Definice a Principy Konstelací

Systemické konstelace jsou obecným pojmem a zahrnují všechny formy konstelací, například rodinné, firemní, zdravotní, peněžní a další. Systemický přístup je pak přístup, jímž zkoumáme systémy holisticky neboli celostně. Jan Bílý (2008) nabízí definici konstelací dle tří základních úrovní jejich působení:

1. Pohled na celek: Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem.

2. Změna vnitřního obrazu reality: Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují.

3. Spojení se životem: Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle.

Jak probíhají konstelační setkání

Setkání probíhá v kruhu lidí, kteří přijdou se zájmem o konstelace. Proces vede konstelář neboli facilitátor konstelací. On drží proces, zároveň je ale „enzymem“, skrze něhož proudí energie pole. V úvodním rozhovoru klient a facilitátor konstelací krátce probere téma, na kterém chce klient pracovat a zformuluje svoji zakázku, tj. co mu má konstelace přinést. Poté klient vybere z ostatních účastníků zástupce pro členy svého systému včetně zástupce za sebe. Tyto zástupce rozestaví dle svého pocitu v místnosti a posadí se na místo. Dále už se zástupci pracuje facilitátor, který dle prožívání rozestavěných zástupců uskutečňuje jejich prostorové přesuny v místnosti a navrhuje jim věty, které vyjadřují tyto pozice a řeší vzájemné vztahy členů daného systému. Klient sedí na svém místě a celý průběh pozoruje. Když facilitátor nalezne nejlepší možné uspořádání v souladu s klientovou zakázkou, vybídne klienta, aby si vstoupil do pole systému a navnímal nové uspořádání systému.

 

Jak se zapojit

Pokud máte zájem o účast na skupinových konstelacích, prosím sledujte mé pozvánky. K účasti je potřeba rezervovat své místo předem a připravit si toto Prohlášení účastníka – Prohlášení účastníka.