O mně

“Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě.” – Romain Rolland

Jsem žena. Narozená ve slunném znamení Lva. Mám ráda, když to, co dělám, má jiskru. Jiskra rovná se pro mě smysl. Během svého života jsem objevila, že nejen rozumem člověk jest živ. To co je někdy možná více skryté, v srdci se ukrývá. Když vnímám srdcem, zapojuji všechny smysly. Vidím, slyším, cítím, zkoumám jak to voní, chutná … Mé motto je Carpe diem, každý den svého života chci zažívat smyslu-plně.

Lidé říkají, že jsem veselá, usměvavá, je mě všude plno. V poslední době sloupávám masku smíchu a veselí a jsem více u sebe a také u druhého. V testech mi i tak stále vychází, že ve mě převažuje živel Vzduchu a Ohně. Dle MBTI 16 personalities jsem typ ENFP. “Bojovník”. Souzním s hodnotami jako jsou Svoboda, Originalita, Optimismus, Zaměření se na budoucnost. Jsem nadšený rozjížděč, mou slabinou je netrpělivost. Jsem týmový hráč, zároveň jsem ctižádostivá a jeden z mých motorů chce pořád pracovat na zlepšování sebe sama. Mám ráda otevřenost. Odvažuji se i ponářet do hloubky, abych zase vyplavala. Věřím, že každý v sobě máme zdroje pro smysluplný život.

Jsem vděčná za všechny role v životě, co mě potkávají. Aktuálně jsem matkou teenagera, manželkou, dcerou.

mOJE CESTA

Byla jsem obchodní a produktovou manažerkou a ředitelkou ve firmě Jindřich Valenta – Concept. Elektrospotřebiče značky Concept byly 21 let součástí mého života. Business a tvorba užitečných produktů, přinášejících radost do nejen českých domácností, mi daly spousty zkušeností, zažila jsem úspěchy i neúspěchy. Práce mi umožnila mou vášeň, cestování po světě, využití znalostí cizích jazyků, potkávání jiných kultur. Byla jsem nesčetněkrát v Číně a Hong Kongu, ze začátku i hodně ve Španělsku a v průběhu let jsem vedla business meetingy v různých zemích Evropy.

Po několikaměsíční pracovní pauze jsem se stala podnikatelkou. V této roli se učím nové věci, jako například sebe-vědomí a jak být užitečná pro druhé. Celý svůj život se ráda učím nové věci, ideálně prožitkem a sebereflexí a následně si o tom i ráda něco přečtu. V posledních letech jsem se hodně věnovala osobnímu rozvoji v oblasti koučinku, mentoringu, rodinných a systemických konstelací a také Aplikované a divadelní improvizaci.

Vedle osobního rozvoje jsem oživila svou vášeň pro jazyk mého srdce, španělštinu. Učím se ji od svých 14 let, absolvovala jsem několik studijních i prázdninových pobytů ve Španělsku a cítím jako poslání uvádět zájemce do tajů tohoto jazyka, kultury, gastronomie, zemí a národů, kde je rodnou řečí. Studenty provázím formou jazykových lekcí, kde zapojuji koučovací přístup a všechny smysly člověka.

Tyto oblasti mě tak nadchly, že jsem rozhodla je předávat prakticky dále a je to mé živo-bytí. Jak se nazývá role, ve které mohu vše propojit? Průvodkyně, co vytváří prostor pro Tebe, prostor 4U, prostor, kde můžeš využít všechny své smysly a zdroje pro plně prožitý život.

Carpe Diem.

Vzdělání

Improvizační kurzy

 • Lektor: Simona Trávníčková
 • Doba trvání: 03/2023 – do konce 2024
 • Typ kurzu: Dvouletý výcvik osobnostně rozvojový výcvik v Aplikované improvizaci
 • Rozsah: 384 hodin
 • Obsah: Rozvoj kreativity, komunikace, veřejného vystupování a prezentačních dovedností. Improvizace podporuje hledání autentické osobnosti člověka, spontaneitu a odvahu kráčet do nových věcí.

Akáda Libchavy

 • Doba trvání: 2022 – 2027
 • Typ kurzu: 5 letý výcvik Transformační průvodci
 • Rozsah: 450 hodin
 • Obsah: Rozvojový výcvik pro hybatele změn v regionech a kompletní průvodcovské know-how lektorského týmu Akademie Libchavy. Projekt, který dozrál v čase, kdy je silná pružná síť místních lídrů klíčovou podmínkou pro region jako učící se, zdravý ekosystém. Vzdělávání umožňující změny zdola a flexibilně reagující na konkrétní situace a potřeby v místě.

Akademie Libchavy – Dvouletý výcvik facilitátorů Konstelací

 • Doba trvání: 2/2022 – 2/2024
 • Rozsah: 260 hodin
 • Obsah: Konstelační práce je práce se zdrojem, který podporuje rozvoj sebeuvědomování a rozšiřuje vnímání. Konstelace podporuje propojení a integraci vnitřních zdrojů s velkým vesmírným zdrojem.

Akademie Libchavy – Druhá spirála Kouče – odpovídá PCC

 • Doba trvání: 2/2023–9/2023
 • Rozsah: 73 hodin
 • Obsah: Prohloubení dovedností kouče – Transformační koučování dle mezinárodní organizace koučů ICF.

Akademie Libchavy – První spirála Kouče – odpovídá ACC

 • Doba trvání: 9/2021–6/2023
 • Rozsah: 64 hodin
 • Obsah: Transakční koučování – dle mezinárodní organizace koučů Osvojení si řemesla dle standardů ICF.

Akademie Libchavy – Systemické vedení týmu

 • Doba trvání: 2019
 • Rozsah: 9-denní kurz
 • Obsah: Přírodní zákonitosti vedení týmu, Jak udělat ze skupiny fungující samostatný tým. Inspirováno knihou Zrození kmenového vůdce.

Akademie Libchavy – Manažer koučem

 • Doba trvání: 2018
 • Rozsah: 7-denní kurz
 • Obsah: Osobní rozvoj v roli vedoucího. Uvědomování se sebe sama, svého jednání, způsobu komunikace. Vědomé vedení lidí, různé styly řízení s důrazem na delegování, motivování a rozvoj potenciálu manažera i týmu.

Univerzita Pardubice

 • Doba trvání: 9/1997 – 6/2002
 • Fakulta: Ekonomicko-správní – Ing. studium
 • Specializace: Veřejná správa a podniková ekonomika
 • Diplomová práce: Primární emise akcií na španělské burze
 • Stáž: 2 měsíční Aisec stáž ve španělské bance BBVA – odd. Cenných papírů
 • Bakalářská práce: Business plan
 • Další studium: Měsíční kurz Španělského jazyka na Univerzitě v Madridu

Obchodní akademie – zahraniční obchod Jablonec nad Nisou

 • Doba trvání: 1992–1997
 • Výsledek: Maturita s vyznamenáním
 • Jazyky: Rozšířená výuka jazyků – NJ, ŠJ, AJ
 • Certifikát: Cestovní ruch